Missie en Visie

Missie en Visie

Missie: De missie van MARIJKE TEVREDEN CONSULTANCY is om bij te dragen aan een inclusieve samenleving  door het in stand houden van participatie van 55+ aan de arbeidsmarkt.

Visie: De visie van MARIJKE TEVREDEN CONSULTANCY is bedrijven te voorzien van personeel dat voor minstens 30%  bestaat uit 55+. Wij creëren hiermee het perspectief dat 55+ actief  blijven deelnemen aan de maatschappij door behoud van financiële armslag en mogelijkheden tot verdere scholing en ontwikkeling.