Marijke Tevreden Consultancy partner van De Normaalste Zaak

Marijke Tevreden Consultancy is vanaf oktober 2021 partner van de Normaalste Zaak. Werkgevers die partner zijn van De Normaalste Zaak delen dezelfde ambitie: groeien naar een inclusieve organisatie waar mensen met (voorheen) een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken. 

De Normaalste Zaak brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. Ze organiseren praktijktafels en inputsessies waar ze met en bij de (lokale) overheid knelpunten aankaarten en samen naar oplossingen zoeken. De Normaalste Zaak streeft onder meer naar eenvoudige, uniforme, landelijke regelingen die gebaseerd zijn op vertrouwen. Dit doen ze ook door bij te dragen aan pilots en projecten die de weg naar een inclusieve arbeidsmarkt aantrekkelijker en zoveel mogelijk drempelvrij maken.