Business Controller | 17

Profiel

Onze kandidaat is een HEAO-Be geschoolde BC met meer dan 10 jaar ervaring als controller bij VVT instellingen.

Kandidaat is een echte financial. Cijfermatig en analytisch sterk.

Wat maakt onze kandidaat, naast het feit dat hij zijn vak verstaat, zo uniek?

  • Heeft ervaring met het opstellen van meerjarenbegrotingen voor vastgoed en inventaris.
  • Heeft ontwikkelingen in wet- en regelgeving vertaald naar (financieel) beleid.
  • Heeft ervaring met zorginkoop en -verkoop.
  • Heeft ervaring met inschrijving op gemeentelijke aanbestedingen.
  • Hands on ervaring met ICT. Heeft ruim 7 jaar gewerkt als programmeur (o.a. implementatie en inrichten van software) bij multinationals.

Zeker noemenswaardig is dat onze kandidaat een sociaal persoon is met een brede maatschappelijke interesse.

Gewenste baan

Vaste functie als Business Controller (VVT), fulltime, hybride werken

Gewenste werkplek

Regio Haaglanden.